Keep in touch with us!

Nhận những thông tin mới nhất về thời trang bền vững tại Việt Nam và Thế giới

Browsing Tag

archive fashion

1 post

Archieve Fashion – Thời trang lưu trữ là gì?

Thiết kế hiện đại cũng có thể mang tính lưu trữ nếu nhà thiết kế đủ sức tạo ra được một kiệt tác có ảnh hưởng đến thời trang đương đại, dám tuyên chiến với khuôn mẫu và đặt nền mống phát triển tư duy thời trang trong tương lai. Sự phát triển của thời trang lưu trữ sẽ khơi dậy khả năng sáng tạo của giới thiết kế, thử thách họ với những thiết kế mang tính nghệ thuật và bền vững

SAW mong được kết nối với bạn!

Những chuyển động thú vị của thời trang bền vững sẽ được SAW cập nhật đến bạn qua email. Love to see you all! 💚