Keep in touch with us!

Nhận những thông tin mới nhất về thời trang bền vững tại Việt Nam và Thế giới

Browsing Category

Upcycle – In action

10 posts

Chia sẻ về các hoạt động tái chế quần áo cũ

bộ sưu tập Mới Đời 01

Bộ sưu tập Mới Đời 01 được tạo nên từ các món quần áo có ít nhiều sự thương tổn. Mỗi bạn quần, bạn áo trong bst đều có câu chuyện riêng để kể, có nỗi buồn cần được xoa dịu, và có những tổn thương cần được bao dung

SAW mong được kết nối với bạn!

Những chuyển động thú vị của thời trang bền vững sẽ được SAW cập nhật đến bạn qua email. Love to see you all! 💚