Keep in touch with us!

Nhận những thông tin mới nhất về thời trang bền vững tại Việt Nam và Thế giới

# resale – consignment model / Ký gửi

# resale – C2C marketplace / nền tảng cá nhân tự mua bán

# resale – secondhand & thrift shops /
shop đồ si khui kiện & quyên góp

# rental / mô hình cho thuê thời trang

# Resale as a Service (RaaS) / Dịch vụ hỗ trợ vận hành resale

# upcyle, repair, swap,.. / các mô hình khác

# new initiatives, big brands’s innovation / các mô hình mới trong các thương hiệu lớn

Đặt dép “hóng” những mô hình kinh doanh thời trang mới nhất!

SAW mong được kết nối với bạn!

Những chuyển động thú vị của thời trang bền vững sẽ được SAW cập nhật đến bạn qua email. Love to see you all! 💚